1. Otvorené majstrovstvá Slovenska v NW na Štrb. Plese

22.06.2013 09:30

Propozície

1.Otvorené majstrovstvá Slovenska v Nordic Walking


Miesto konania: Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko

Usporiadateľ: SC NW Bratislava, o.z.

Typ pretekov: Nordic Walking /chôdza s paličkami/ po turistických chodníkoch,  náročnosť trasy „STREDNÁ“

Vložené preteky: CROSS WALKING /chôdza bez paličiek/ - účastníci nebudú vyhodnotení na stupni víťazov, ale budú vo výsledkovej listine

Dĺžka trate: 12km s nastúpaními metrami +/- 320m

Termín:  22.6. 2013  štart  10:10

Štart/cieľ: Štrbské Pleso, námestie medzi stanicou a hotelmi Toliar, Panorama a Crocus

 

Štartovné: 10€ platba na účet  1197154007/1111 do 20.6.2013. Ako variabilný symbol použite dátum narodenia. Po tomto termíne je možná už iba platba na mieste štartu v deň pretekov v sume 15€ v hotovosti.

 

Prihlasovanie: mailom na  nw­_slovakia@yahoo.com  do 20.6.2013 alebo do naplnenia účastníckeho limitu

Prvých 20 prihlásených má garantované tričko s potlačou!!!

Vyhodnocovanie: Prví traja v jednotlivých kategóriach budú vyhodnotení po ukončení pretekov

Meranie časov: RFID technológia - čipy na štartovných číslach

Kategórie:  M/F - narodení od 1995. Vekový limit účastníkov: 18 rokov (rok narodenia 1995 a starší)

Ceny: budú postupne doplnené

Občerstvenie: nápoje, drobné občerstvenie a obed v cieli, na trati voda na 6km
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 14.6. má pretekár možnosť uplatniť štartovné v budúcom ročníku,  alebo po dohode s organizátorom môže za seba nominovať iného účastníka
 

Prezentácia:  prihlásených účastníkov a vyzdvihnutie si štartovných čísiel v kancelárii pretekov na Štrbskom Plese, ktorá sa nachádza na námestí medzi stanicou a hotelmi Toliar, Panorama a Crocus  dňa  21.6.2013 v čase od 18:30 do 20:30, alebo 22.6.2013 v čase od 8:00 do 09:00
Úschova batožiny: v priestoroch štartu a cieľa
Účastnícke benefity: Každý účastník obdrží štartovací balíček so štartovným číslom, čip na meranie času, občerstvenie na trati i v cieli, obed , lístok do tomboly s možnosťou výhry hodnotných cien, parkovanie zdarma na vyhradenom  parkovisku, darčeky od sponzorov (budú postupne špecifikované).
Dôležité upozornenie: Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať návštevný poriadok TANAP-u a pokyny organizátorov.  Účastnícky limit  je 100 pretekárov. V prípade odstúpenia z  behu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

 

Profil a mapa trate

 

Prevýšenie